Beta 1


Title Systemdesign af LabInfo
Author Christensen, Kalle
Supervisor Østerby, Tom (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Dette eksamensprojekt fokuserer på at forbedre systemdesignet for et eksisterende informationssystem, LabInfo systemet. Informationen og kendskabet til LabInfo systemet er begrænset, hvorfor denne viden først må indsamles. Dette gøres ved hjælp af de første aktiviteter indenfor programmelkonstruktion. For systemet gennemføres en programanalyse og en programspecifikation for at præcisere det eksisterende systemdesign. På baggrund heraf træffes beslutningen om et nyt og forbedret systemdesign. Ideen bag det nye systemdesign er at lægge systemets arkitektur om til en "four-tier client-server model". Dermed er der skabt mulighed for en forbedret kommunikation mellem systemets delsystemer. Der er samtidig skabt bedre overblik af det nye system i forbindelse med udfærdigelsen af use case diagrammer, kravspecifikationer og sekvensdiagrammer. Abstract in english: This M. Sc. Thesis is focused on improving the system design for an existing system, LabInfo. The information and the general knowledge of LabInfo are very limited and must therefore be obtained. This is done through the first activities within the process of software engineering. A program analysis and program specification is made in order to specify the existing system design. Using that as a background the new and improved system design is made. The idea behind the new system design is to chance the systems architecture to a four-tier client-server model. This way it is made possible to improve the communication between the subsystems. Furthermore an improved overview of the system is given by use case diagrams, requirements specification and sequence diagrams.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Fulltext
Original PDF imm3098.pdf (1.64 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-21    Source: dtu    ID: 154740    Original MXD