Beta 1


Title P2P Based Distributed Virtual Reality. TerraPeer - a DVE Architecture and Implementation
Author Gehrmann, Henrik
Supervisor Christensen, Niels Jørgen (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract This thesis document represents the architecture and implementation of a distributed virtual environment application - TerraPeer. The idea of this project is to design an interface to a multi-user virtual space,which runs on an absolute decentralized,server-independent network.The application is built with specific technological choices, including a user interface framework on top of the Java3D API, the JXTA peer-to-peer platform, and a XML-based protocol. By examining existing systems and current research in relation to three- dimensional virtual reality and distributed networks, this project aims to assemble the various parts that are required to create such an interface. In Danish: Dette eksamensprojekt dokument repræsenterer arkitekturen og implementeringen af en distribueret virtuel verden applikation - TerraPeer. Ideen bag projektet er at udvikle et system til et fler-brugers virtuelt rum, som indrettes i et server-uafhængigt netværk.TerraPeer er konstrueret med specifikke teknologiske valg, såsom et grænseflade framework der ligger i toppen af Java3D API`en, peer-to-peer platformen JXTA og et XML-baseret protokol. Ved at undersøge eksisterende prototyper og relevante forskningsområder i relation til tre- dimensionale virtuelle verdener og distribuerede netværk, er det projektets mål at samle e forskellige dele der er krævet for at bygge et brugervenligt system.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Distributed Virtual Environments (DVE); Peer-to-Peer (P2P); 3D User Interfaces; Avatars,Virtual Spaces and Zones; Distributed Networks; Online Games and Worlds; Cyberspace; User Rights,Trust and Access
Fulltext
Original PDF imm3201.pdf (5.77 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-21    Source: dtu    ID: 154752    Original MXD