Beta 1


Title Robust alignment of wind prognosis
Author Jensen, Rune Klarskov
Supervisor Madsen, Henrik (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract I denne afhandling foreslås en robust fejljustering af prognoser for vind styrke, og denne justering undersøges. I afhandlingen præsenteres et studie af justering/alignment i to og tre dimensioner under anvendelse af robuste match metoder. De grundlæggend teknikker og metoder gennemgåes, vurderes og diskuteres. Justeringen studeres i to dimensioner via robuste match metoder. Herved drages fordel af en gradvis afgrænsning af søgeområdet for det individuell punkt match i en sammenhæng med EM - opdatering. Dette mindsker indflydelsen fra uregelmæssigt placerede punkter. Brugen af EM i to dimensioner studeres. Det undersøges hvordan man kan bruge en ny algoritme til justering af fejlen mellem vejrudsigtens forudsigels af vindstyrken og den faktiske produktion af vindenergi. Nyheden ligger at justere direkte på vindstyrke data, betragtet som et billede, og at gør det robust ved at indlejre den i en EM opdatering. Justeringens problem kan imødegås ved hjælp af velkendte lineære metode til at analysere problemets ikke lineære opførsel. Justering af punktmængde og direkte på pixel bliver udført med forskellige minimeringsmetoder. De vises, hvordan de foreslåede metoder er anvendelige og robuste på simuleringer der er tæt på de virkelige data. In English: In this thesis a robust alignment of wind-speed prognosis is proposed and investigated. The thesis presents a study of alignment in two and three dimension through robust matching methods. The basic methods and techniques use in alignment are reviewed and discussed. For alignment in two dimensions, the usage of robust alignment is examined. It takes advantage of gradually constraining the search range of the individual point match in the context of the EM - update. This lessens the influence of outliers. It is investigated how to use a novel algorithm for aligning prognosis of wind-speed to observed energy produce at wind turbines. The novelty lie in the explicit minimization of wind-speed forecasts regarded as images and making it robust by embedding it in an EM context. The alignment problem can be addressed using well known linear methods to analyse the non linear behaviour of the problem. Aligning sets of coordinates or directly on pixels is done using different minimization methods. It is shown how the proposed methods are applicable and robust of simulations very close to that of real data.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Alignment; Optimisation; Expectation Maximization EM|Alignment; Optimisation; Expectation Maximization EM Levenberg Maquard; Image analysis
Fulltext
Derived PDF imm3067.pdf (0.85 MB)
Original Postscript imm3067.ps (1.63 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-21    Source: dtu    ID: 154766    Original MXD