Beta 1


Title Automatisk generering af system til databehandling
Author Juhl-Petersen, Rune
Supervisor Bruun, Hans (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Kristensen, Jens Thyge (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Projektet omhandler generisk databehandling. Der ønskes en måde hvormed generiske data kan håndteres i et system, der stiller en brugergrænseflade til rådighed. Produktet tænkes at reducere fremstillings / opstillingstiden for nye databehandlingssystemer. Derudover tænkes det at kunne formidle data fra andre databaserede systemer, således at brugeren i sidste ende får et 'single point of entry ' til al tilgængelig data. Systemets funktionalitet kan på mange måder sammenlignes med de funktioner databasesystemet Access stiller til rådighed. I forhold til Access vil der være større fokus på distribution af data imellem flere systemer af samme type. Systemet vil kunne generere en slutbrugergrænseflade (i modsætning til Access brugergrænseflade, der er rettet mod udvikling), og en programmatisk grænseflade. Ligesom Access vil det være muligt at forbinde til eksterne systemer af samme type, og bruge disse som datagrundlag. Produktet består altså af 4 dele: · Definition af data. · Opbevaring af data. · Præsentation af data til brugere (herunder søgning etc.) · Integration til eksterne systemer. Alle grænseflader baseres på XML.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Fulltext
Derived PDF imm3250.pdf (0.72 MB)
Original Postscript imm3250.ps (2.21 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-21    Source: dtu    ID: 154769    Original MXD