Beta 1


Title Abstract Document Systems - instantiated for patient medical records
Author Lindqvist, Allan
Christensen, Brian
Supervisor Bjørner, Dines (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Når der udvikles software til en kunde introduceres en række udfordringer for både udvikler og kunde. En af væsentligste ting, man skal være opmærksom på, er den sproglige barriere, som eksisterer mellem de to grupper - de taler ikke det samme sprog. Det medfører vanskeligheder med hensyn til korrektheden af det endelige system, da det er sandsynligt, at misforståelser kan føre til et system, som er forskelligt fra hvad der var behov for og ønsket af kunden. Heraf følger, at problemet også eksisterer, når der udvikles elektroniske dokumenthåndteringssystemer. Dette domæne vil kræve særlig opmærksomhed i den nærmeste fremtid fordi meget administration har tendens til at bevæge sig fra papir til digitale dokumenter - stærke og let-anvendeligt softwareløsninger vil blive efterspurgt. Denne afhandling omhandler udviklingen af en elektronisk dokumentshåndteringsystem-platform, som tilbyder versionering, strukturering, dokument abstraktion og distribution. Udviklingen vil følge en metodologi med vægt på domæne analyse, som i sidste ende fører til en platform, der understøtter et intuitivt scripting sprog med oprindelse i papirdokument-domænet, som let kan forstås af både kunde og udvikler, alt imens de nødvendige tekniske detaljer gemmes væk. Anvendeligheden af platformen testes ved at instantiere den i et domæne med en lang tradition for papirhåndtering - et hospital. In English: Developing a piece of software for a customer introduces a series of challenges for both developer and customer. One of the key things to be aware of is the language barrier that exist between the two groups they do not speak the same language. This poses a serious problem to the correctness of the final system as it is likely that misunderstandings lead to a system different from what was intended and needed by the customer. Consequently, this problem exists when developing electronic document management systems. This domain will command extreme attention in the near future as most administration tends to go from paper to electronic documents powerful and easy-to-use software will be in demand. This Master Thesis addresses the development of an electronic document system platform providing versioning, structuring, document abstraction, and distribution. The development will follow a methodology with emphasis on the domain analysis ultimately leading to a platform supporting an intuitive scripting language originating from the paper document domain easy understandable by both customer and developer, while hiding technical but necessary aspects. The usability of the platform is tested by instantiating it in a domain with a long tradition of paper management - a hospital.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Electronic document management systems; distributed systems; security; domain analysis; document domain; methodological software develop- ment; databases; XML; hospital domain; electronic medical records; graphical user interface design
Fulltext
Original PDF imm3137.pdf (1.16 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-21    Source: dtu    ID: 154779    Original MXD