Beta 1


Title Planlægning og optimering af logistiske problemstillinger i et kulturelt divergent miljø
Author Ottesen, Britt
Tranberg, Louise K Sibbesen (Logistics Optimisation Group, Centre for Traffic and Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Dette projekt omhandler planlægning, håndtering og løsning af en konkret virksomhedsproblemstilling omkring terminalplacering ved brug af multimetodologi. I rapporten beskrives indledningsvis målet for projektet, virksomheden og teorien bag de i projektet anvendte metoder og værktøjer. Herefter kommer vi frem til en tredelt håndteringsproces bestående af (1) indsamling af basisviden om virksomheden, (2) matematisk modellering og løsning af et testeksempel og (3) planlægning og afholdelse af workshops for medarbejdere i virksomheden. Gennem den tredelte håndteringsproces når vi frem til en mængde resultater, der danner basis for udarbejdelse af handlingsplaner og bl.a. repræsenterer syv centrale problemområder, hvor virksomhedens ledelse bør sætte ind og gennemføre forandringer i organisationen. Afslutningsvis evalueres projektforløbet, anvendelsen af metoder og resultaterne i forhold til målsætningen. I projektet finder vi frem til, at multimetodologi er en velegnet metode til håndtering af den betragtede problemstilling, idet projektarbejdet resulterer i en række konkrete handlingsplaner og anvisninger, der kan give stof til eftertanke for virksomhedens ledelse. Vi kan desuden konkludere, at multimetodologi er en tilgangsvinkel med et stort potentiale, og at der i virksomheden er mange yderligere projektområder, der i fremtiden kan arbejdes videre med. In English: By the use of multimethodology and in cooperation with a company the authors of this thesis deal with planning, handling and solving an actual problem in relation to the location of facilities. In the beginning of the report we describe the obejctive for the thesis, the company involved and the theory behind the methods as well as the tools used. Then we describe a three stage approach: (1) the collecting of basic knowledge of the company, (2) the mathematical modeling and the solving of a test example and (3) the planning and holding of workshops for some of the employees of the company. The three stage approach provides us with a number of results that form the basis for working out plans of action. Furthermore, it represents seven central fields of problems upon which the excecutive management of the company is advised to focus in order to implement changes in the company. Finaly, we evaluate the project developement, the use of methods and the results in relation to the basic objective of the thesis. Through our work with this project we find that multimethodology is a suitable method for handling the problem under consideration, and the work undertaken during this project results in a number of concrete plans of action and guidelines which may provide food for thought for the excecutive management. Furthermore, it may be concluded that multimethodology is an approach with a large potential, as there are many other issues in the company to be delt with.
Abstract By the use of multimethodology and in cooperation with a company the authors of this thesis deal with planning, handling and solving an actual problem in relation to the location of facilities. In the beginning of the report we describe the obejctive for the thesis, the company involved and the theory behind the methods as well as the tools used. Then we describe a three stage approach: (1) the collecting of basic knowledge of the company, (2) the mathematical modeling and the solving of a test example and (3) the planning and holding of workshops for some of the employees of the company. The three stage approach provides us with a number of results that form the basis for working out plans of action. Furthermore, it represents seven central fields of problems upon which the excecutive management of the company is advised to focus in order to implement changes in the company. Finaly, we evaluate the project developement, the use of methods and the results in relation to the basic objective of the thesis. Through our work with this project we find that multimethodology is a suitable method for handling the problem under consideration, and the work undertaken during this project results in a number of concrete plans of action and guidelines which may provide food for thought for the excecutive management. Furthermore, it may be concluded that multimethodology is an approach with a large potential, as there are many other issues in the company to be delt with.
Note Supervised by Prof. Rene Victor Vidal
Keywords logistik; multimetodologi; optimering; virksomhedscase; workshop
Fulltext
Original Postscript imm3141.ps (2.78 MB)
Derived PDF imm3141.pdf (2.08 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-09-11    Source: dtu    ID: 154789    Original MXD