Beta 1


Title Ruteplanlægning i praksis
Author Rasmussen, Allan H.
Supervisor Larsen, Jesper (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Gennem tiden har planlægning af produktion og distribution af varer været en proces, der har involveret en stor mængde ressourcer og et stort antal mennesker. Planlægningen har ofte været af manuel karakter og ofte uden fundament i videnskaben. Ved hjælp af operationsanalyse er det blevet muligt at beskrive mange problemstillinger indenfor disse områder og udregne optimale løsninger, eller vha. heuristikker at give hurtige bud på løsninger, der er tæt på den optimale løsning. Dette projekt omhandler distribution i de særlige tilfælde, hvor distribution og produktion er tæt knyttet til hinanden. Mere specifikt omhandler projektet kombinationen af produktion og distribution af gas i Danmark og hvordan en løsning til et sådant problem kan findes. Projektet tager udgangspunkt i en case placeret i Danmark, men problemstillingen stammer oprindeligt fra Sverige. Specielt for produktion af gas gælder at produktionen skal holdes kørende, hvorved der udover en maksimal produktion også er en minimal produktion. Problemet vil blive forsøgt løst med en matematisk model der giver den optimale løsning. Da dette er meget tidskrævende kan det ikke forventes at denne løsningsmetode er tilfredsstillende ved daglig brug, hvorfor hurtigere løsningsmetoder baseret på metaheuristikker, specielt tabu søgning, også anvendes. Hovedvægten i opgaven er lagt på tabu søgning. In English: Production planning and distribution of goods has for a long time been a process, which involves a great deal of resources and people. Planning has often been done manually and with no or insufficient foundation in science. With Operational Research it is possible to describe and solve many cases in these areas and return an optimal solution, or by heuristic methods to produce near-optimal solutions. This project deals with distribution in the special case where distribution and production are integrated. More specifically it deals with the combination of production and distribution of gas in Denmark and how a solution to such a problem can be found. The problem originates from Sweden but is presented as a case located in Denmark, due to the availability of data. Production of gas is special because the production must run continuously, which is why a minimum production capacity must be met. Furthermore a maximum production capacity is also given. I will try to solve the problem by making a mathematical model and find an optimal solution. Finding an optimal solution is normally very time consuming. Therefore real-time decision support would instead focus on near-optimal solutions, which is why faster solutions based on metaheuristics, especially tabu search, will be used also. The main focus in the project is on tabu search.
Note Supervised by Assoc. Prof. Jesper Larsen
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Ruteplanlægning; Produktionsplanlægning; Matematisk model; Metaheuristik; Tabu søgning; Dynamisk indstilling af parametre
Fulltext
Original PDF imm3239.pdf (1.89 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 154795    Original MXD