Beta 1


Title 3D-interactive and view dependent stereo rendering
Author Slotsbo, Per
Supervisor Christensen, Niels Jørgen (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Bærentzen, Jakob Andreas (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract The development of hardware and software is accelerating. Web cameras have become common and cheap, algorithms in image analysis are getting more advanced, and computer s processing power has increased so that more advanced image analyses can run real-time. These advances open new possibilities of interaction via web cameras, and are the foundation for a concept which is proposed and implemented in this thesis. The concept is based on real-time computer graphics, anaglyph stereoscopics, image analysis object tracking, 2D to 3D reconstruction, camera calibration and off-the-shelf hardware in form of webcams and a desktop computer. It is shown through the implementation that it is possible, with these components, to build the system on a desktop computer setup for the cost of two off-the-shelf webcams. The implementation can produce a view dependent 2D stereo projection of the 3D-data onto the screen enabling true moving parallax using viewer tracking. It is possible to interact with the 3D-data (E.g. moving, rotating, editing or drawing coarse sketches in 3D.) in an intuitive way using a tracked pointing device. In Danish: Udviklingen inden for hardware og software er accelererende. Web-kamera er blevet almindelige og billige, algoritmer inden for billedanalyse bliver mere avancerede og computere er blevet så kraftfulde, at mere avancerede billedanalyse algoritmer kan køre i realtid. Denne udvikling åbner op for nye muligheder indenfor interaktion vha. web-kamera og er grundlaget for konceptet, som foreslås og implementeres i dette thesis. Konceptet er baseret på realtids computer grafik, anaglyph stereoskopi, objekt detektion vha. billede analyse, 2D til 3D rekonstruktion, kamera kalibrering og standard hardware i form af almindelige web-kameraer og en personlig computer. Gennem implementeringen er det vist at det med disse elementer er muligt at bygge systemet på en personlig computer for prisen af to web-kameraer. Implementeringen kan skabe en synspunktsafhængig 2D stereo projektion af 3D-data på skærmen med korrekt bevægelses parallakse, idet brugeren følges optisk. Det er muligt at interagere med disse 3D-data (fx flytte, rotere, editere eller tegne grove skitser i 3D) på en intuitiv måde vha. et pegeredskab, som systemet følger optisk.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 96
Keywords (3D-)interaction; view-dependent; web-camera; real-time; meanshift; color-tracking; camera-calibration; texture-volume.
Fulltext
Original PDF imm3144.pdf (1.26 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-18    Source: dtu    ID: 154804    Original MXD