Beta 1


Title Model Based Risk Management Tools for Euler Hermes Credit Insurance - Control Charts, Transition Matrices, and Loss Distributions
Author Spliid, Søren
Supervisor Thyregod, Poul (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract This project evaluates the model based risk management tools: control charts, transition matrices and loss distributions. A description of Euler Hermes is given to establish the relevance of model based risk management tools for the company. The description identifies areas of Euler Hermes business where the tools can assist in reducing losses and point out possible earnings. Data from Euler Hermes internal database are used to illustrate what the tools might provide for the company. The possibility of monitoring the whole risk portfolios, specific risks, and the general market is demonstrated. The stability of the grading used by Euler Hermes to evaluate their risks is investigated and Euler Hermes expected loss for the next twelve month is estimated. A variety of relevant issues for Euler Hermes such as data accessibility, which they should pay extra attention to when initiating a development and implementation of the model based risk management tools are examined, and suggestions as how to address these issues are provided. In Danish: Projektet omhandler en evaluering af modelbaserede værktøjer til risikostyring. De behandlede værktøjer er kontrolkort, transitionsmatricer og tabsfordelinger. Euler Hermes bliver beskrevet, så det kan vurderes, om model baserede værktøjer til risikostyring er relevante for firmaet. Ved hjælp af beskrivelsen identificeres forskellige områder, hvor værktøjerne kan reducere Euler Hermes omkostninger og sandsynliggøre en gevinst. Der er anvendt data fra Euler Hermes interne database til at illustrere, hvad værktøjerne kan tilføre firmaet. Muligheden for bedre at monitere hele porteføljen af risici, specifikke risici og markedsudviklingen bliver belyst. Stabiliteten af den gradering, som Euler Hermes bruger til at bedømme deres risici med vurderes. Derudover estimeres og behandles det tab, som Euler Hermes kan forvente at lide inden for de næste tolv måneder. Det undersøges, en række forhold, der er særligt relevante for Euler Hermes, eksempelvis datatilgængelighed, og som man bør være opmærksom på når man påbegynder udviklingen og implementeringen af de modelbaserede risikostyringsværktøjer. Der opstilles forslag til, hvorledes disse forhold kan håndteres.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-21    Source: dtu    ID: 154805    Original MXD