Beta 1


Title Implementeringsplan for cLEAN
Author Pedersen, Camilla Sønderris
Elsborg, Winnie Linnet
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2004
Abstract LEAN igen igen Løbende LEAN kan siges at være ny vin på gamle flasker. Men hvorfor nu det? Vi har valgt at arbejde med dette for os ukendte men fascinerende område. Vores indgangsvinkel til emnet har været, at nok kender mange til løbende forbedringer og til LEAN, men hvis det var så let, ville det ikke være nødvendigt med al den opmærksomhed. Man skal se begreberne som kampagner, der afløser hinanden. Alle har de samme formål: at øge omsætningen og undgå overflødigt arbejde. Nyest er det, at denne forandring ikke længere skal ses som et projekt, men som en produktionsfilosofi. Novo Nordisk A/S er fundet som en oplagt virksomhed til at danne ramme for dette projekt. Det skyldes, at Novo Nordisk A/S 1. november 2003 officielt startede en udrulning af cLEAN, der står for løbende LEAN, i deres produktionsafdelinger. Vi blev introduceret for projektet i takt med, at de første informationsmøder fandt sted i august 2003. Rapporten har til formål at give læseren forståelse for cLEAN og begreb om, hvad en implementering af cLEAN i en konkret produktionsafdeling i Novo Nordisk A/S kan indeholde. Rapporten går ikke i dybden med de konkrete værktøjer og analysemetoder i cLEAN og for-andringsledelse. Dette skyldes den megen gode litteratur, der allerede er om disse emner. Ind-holdet vil være mere rettet mod afdelingens behov for cLEAN og forandringsledelse. For at anskueliggøre disse behov vil der indledningsvis være en beskrivelse af afdelingen og en ana-lyse af dens produktion og medarbejdere. Objektiv indgangsvinkel Vores indgangsvinkel til cLEAN er, at det er en realitet for afdelingen, at der skal gennemfø-res cLEAN-aktiviteter. Men vi tager os frihed til at anbefale forløbet. I projektarbejdet har vi optrådt objektive i forhold til såvel ledere som timelønnede. Organisatorisk er cLEAN styret af ledelsen. Vores hensigt er at tale alles sag. Vi vil se det kulturelle spænd og have forhåb-ning om en bedre indsigt i problemstillingerne. Først sent i projektet går vi ind og forholder os til de konkrete anbefalinger. Anbefalingerne er med udgangspunkt i vores teori og begrænse-de erfaring. Formidlingsformen er tilstræbt en anbefalende og konkret tilgangsvinkel. Dette gøres bl.a. ved tiltale personer i afdelingen direkte. Baggrunden for at skrive denne opgave er vores kvalifikationer fra diplomingeniørstudiet, til-stede-værelse i STØB gennem 6 måneder og et specialkursus i forandringsledelse. Takket væ-re lederen af STØB er vi blevet yderligere inspireret under et ni dages kursus i Total Produc-tion Management, en konference i LEAN Manufacturing samt et tre dages udviklingsprogram for ledere, specialister og nøglepersoner. I rapporten vil være henvisninger til de tre undervis-ningsforløb. Projektets struktur Rapporten er så vidt muligt opbygget kronologisk. Det er vores vurdering, at projektet vil bæ-re præg af, at vi har siddet i afdelingen og arbejdet. Det har den betydning i projektet, at der løbende er nye oplysninger, som har påvirket vores proces. Det ligger i vores målsætning at dække implemen-teringen af cLEAN bredt frem for dybt og snævert. Projektet er et parløb mellem teori om cLEAN og praksis omkring STØB samt forandringsle-delse. Til at visualisere projektets struktur benyttes en figur fra 2. milepælsmøde. Figuren illu-strerer ræk-kefølgen og afsnittene, som projektet indeholder. Figur om empiri, teori og konklusioner En række personer har vejledt os under udarbejdelse af projektet og er kommet med nyttige forslag. Denne gruppe omfatter Per Langaa Jensen, Erik Øllgaard Vilhelmsen, Michael Gra-ves Beck og afdeling 24A. Hjerteligt tak til alle.
Pages 90
Keywords Running LEAN; Change management; Implement og Change
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177675    Original MXD