Beta 1


Title Enterprise Resource Planning hos martin munkebo a/s
Author Bülow, René
Berthelsen, Anders
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2004
Abstract Projektet er udarbejdet som diplomingeniørstudiets afsluttende opgave ved Institut for Produktion og Ledelse ved Danmarks Tekniske Universitet. Projektet er udført i perioden august 2003 til januar 2004, hvilket er gjort i samarbejde med plastvirksomheden martin munkebo a/s. Projektet består af 3 rapporten, hvilke er delt op i en hovedrapport, en appendiksrapport og en bilagsrapport. Hovedrapporten henvender sig primært til virksomhedens ledelse og indeholder derfor kun de vigtigste elementer fra appendiksrapporten, som udgør det egentlige projekt. De to rapporter kan læses selvstændigt, og er opstillet således, at de overordnede afsnit stemmer overens. Det vil sige, at det, ved en gennemlæsning af hovedrapporten, er nemt at slå op i appendiksrapporten, hvis der ønskes uddybninger af forholdene, og der vil derfor ikke være henvisninger imellem disse. Bilagsrapporten indeholder alle bilagene til appendiksrapporten. I forbindelse med projektarbejdet er der indgået aftale med virksomheden om, at rapporterne skal behandles fortroligt. Der vil gerne rettes en tak til de medarbejdere hos martin munkebo a/s, som har bidraget til projektet, og ligeledes en tak til de ansatte hos de systemleverandører, som har været behjælpelige med information omkring deres systemer samt forevisning af disse. Der rettes tillige en tak til projektgruppens vejleder, Peter Jacobsen, samt til Annelise Rasmussen, som i projektet tidlige fase ligeledes har medvirket som vejleder.
Pages 398
Keywords ERP system; Implementing; Navision; Resource savings
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177686    Original MXD