Beta 1


Title Udvælgelse og styring af leverandører
Author Frederiksen, Martin
Voetmann, Niels Frederik Koefod
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Dette Polytekniske eksamensprojekt, "Udvælgelse og styring af leverandører", er udført ved Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet i perioden august 2003 til februar 2004. Projektet er udført i samarbejde med Coloplasts Kontinensdivision i Kokkedal og er normeret til 30 ECTS point. Som følge af skærpede konkurrencevilkår har mange industrielle virksomheder i de senere år ændret produktionsstrategi fra 100 % egenproduktion til udpræget brug af outsourcing. Dette skift betyder, at udvælgelsen og styringen af samarbejdspartnere bliver en central problemstilling for den enkelte virksomhed. For Coloplast er denne problemstilling særdeles aktuel, fordi man som led i virksomhedens vækststrategi har valgt at lade leverandører foretage hele fremstillingsprocessen af de produkter, som Coloplast ikke anser som værende af høj strategisk vigtighed. Det har ført til, at Coloplast har valgt at oprette en særskilt organisatorisk enhed, kaldet CM-afdeling, til at stå for udvælgelse, indkøring og udvikling af samarbejdet med disse leverandører. Coloplast regner med, at halvdelen af omsætningen i nær fremtid vil komme fra disse leverandører. Det betyder, at der fremover vil ske en stor vækst i antallet af leverandører, og det stiller krav til, at indkøringen og samarbejdet med disse bliver struktureret således, at problemområder kan identificeres og løses hurtigst muligt. Dette skal være med til at sikre, at den tid, det tager, for at Coloplast kan introducere nye produkter på markedet, vil blive så kort som muligt, hvilket vil medvirke til øgede markedsandele og øget profit. Samtidig vil det store antal leverandører kræve, at CM-afdelingen bliver i stand til at identificere de vigtigste leverandører og allokere de tilstedeværende ressourcer mest hensigtsmæssigt på disse. Dette projekt omhandler udvikling af værktøjer, der sætter CM-afdelingen i stand til at løse disse opgaver. Udviklingen af værktøjer sker med udgangspunkt i en teorigennemgang, der belyser de væsentligste aspekter inden for emnet. Brugen af de udviklede værktøjer vil blive eksemplificeret i en case og der vil blive opstillet handlingsplaner for, hvorledes CM-afdelingen skal få disse værktøjer implementeret i afdelingen.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 175
Keywords Selection og Suppliers; Management of Suppliers
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177717    Original MXD