Beta 1


Title Produktionsstyring på brevcentre
Author Rasmussen, Rasmus Jan
Binderup, Søren
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Denne rapport er skrevet som en del af et eksamensprojekt udført på Post Danmark A/S, i perioden september 2003 – februar 2004. Rapporten omhandler udviklingen af et styringskoncept for produktionen på postcentrene i Post Danmark. Som grundlag for udviklingen af styringskonceptet anvendes en metode fra ViPS-rapporterne, udgivet 1986-1989. Metoden revideres og videreudvikles med udgangspunkt i nutidige produktionsfilosofier, såsom Lean, så den tager højde for forholdene i en moderne virksomhed. Den reviderede metode udbygges blandt andet til at omfatte Lean værktøjet Value Stream Mapping i udviklingsfasen. Den reviderede ViPS-metode anvendes herefter til udvikling af et styringskoncept for postcentrene. Arbejdet tager udgangspunkt i en analyse af produktions- og informationsflow på postcentrene i Ringsted og Fredericia. Som første skridt i en gradvis konkretisering og acceptbehandling fremlægges styringskonceptet for en gruppe af medarbejdere i Post Danmark. Afslutningsvis uddybes dele af styringskonceptet og implementeringsfasen beskrives. Det konkluderes, at styringskonceptet understøtter Post Danmarks vision om en standardisering og sammenbinding af arbejdsgangene på postcentrene. Endvidere konkluderes, at den udviklede metode er en forbedring i forhold til den traditionelle ViPS-metode, og at metoden med fordel vil kunne anvendes i en række Lean baserede virksomheder.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 130
Keywords Production control; Mail centers
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177723    Original MXD