Beta 1


Title Kundeorienteret projektledelsesmodel i en it virksomhed
Author Elkjær, Jesper
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Denne rapport omhandler projektledelsesmodeller, herunder deres anvendelse i it virksomheden KMD A/S. Projektet inddrager modellerne PMBOK (Project Management Body of Knowledge) og PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) samt certificeringsordningen under IPMA (International Project Management Association). Projektet tager udgangspunkt i KMD’s konkrete behov for at synliggøre projektledelsen i forbindelse med komplekse leverancer og individuelle kundeprojekter. Projektets centrale spørgsmål er således, hvorledes der kan tilvejebringes en kommerciel projektledelsesmodel i KMD. Der er opstillet tre løsningsmuligheder for at tilvejebringe et principielt koncept for en sådan projektledelsesmodel. De er alle analyseret og vurderet i forhold til KMD’s behov og nuværende systemer og værktøjer i relation til projektledelse. Analysen udvælger PRINCE2 som den model, der bedst opfylder KMD’s behov. Der er foretaget en konceptuel afprøvning af PRINCE2 modellens anvendelse i KMD. Afprøvning viser, at PRINCE2 modellen opfylder KMD’s behov både internt og eksternt mod kunder. Der er foretaget en tilpasning af PRINCE2 modellen, som tager stilling til hvilke PRINCE2 elementer, der er relevante for KMD og hvilke af KMD’s nuværende elementer, som kan indgå i en individuel anvendelse af PRINCE2. Projektet har tilvejebragt en velegnet kommerciel projektledelsesmodel i form af PRINCE2 samt beskrevet en fremgangsmåde for virksomhedstilpasning og implementering af en individuel anvendelse af PRINCE2.
Pages 188
Keywords Quality Management; Project Management; PRINCE2; IPMA; PMBOK
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177736    Original MXD