Beta 1


Title Strategi- og produktudvikling i videntunge organisationer ud fra en kulturtilgang
Author Lange, Erik
Pedersen, Bo Brøndum
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Pages 160
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177774    Original MXD