Beta 1


Title Styrkelse af produktivitetsudviklingen i Berendsens beklædningsdivision
Author Neuman, Nick Dan
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract I en tid hvor beklædningsdivisionen i Berendsen Textil Service oplever øget konkurrence på deres markeder, er det nødvendigt at inddrage produktionen i de strategiske planer. Gennem stadig fokus på at øge produktiviteten vil beklædningsdivisionen kunne stå stærkere i den skærpede konkurrencesituation. Projektet har således haft til formål at søge mulighederne for at styrke det nuværende udviklingsarbejde i produktionen mod øget produktivitet. Med udgangspunkt i produktionsfilosofien lean production, der empirisk set har haft stor succes med blandt andet at øge produktiviteten markant i virksomheder verden over og i den grad også i Danmark, er mulighederne indenfor produktionen i beklædningsdivision blevet afdækket. Generelle analyser af produktionens rammer og dens strategiske rolle har lagt fundamentet for en gabsanalyse mellem to væsentlige elementer i produktionens nuværende udviklingsproces – Berendsens egne produktionskoncept, CL2000, samt de faktiske forhold. Gabsanalysen har resulteret i fire væsentlige spørgsmål: 1. Hvorledes kan produktionen skabe et bedre fit til det komplekse produkt- og servicesortiment, således at der både tages højde for kundens krav og produktionens produktivitet? 2. Hvorledes bør kundesamarbejdet foregå? 3. Hvorledes kan medarbejderne involveres i udviklingsarbejdet? 4. Hvorledes skal ledelsens rolle være i udviklingsarbejdet? Spørgsmålene har givet anledning til en række mulige produktivitetsforbedringer, som der dog ikke er valgt at give plads til her, men kan anspores af spørgsmålene. Foruden gabsanalysens angivne muligheder, er der blevet undersøgt muligheden for at styrke udviklingsprocessen gennem Berendsens tredje væsentlige udviklingsværktøj – nemlig deres produktivitetsmåling, OPTIMA. Det er fundet fordelagtigt at udvikle en ny produktivitetsmåling, der i langt større grad tager højde for den kompleksitet produktionens opgave indeholder – især med hensyn til produkt- og servicemixet. Den nye produktivitetsmåling, kaldet E-index, har mange kvaliteter frem for den tidligere målemodel, idet der blandt andet kan foretages bedre benchmarking mellem produktionsenhederne. Nærværende rapport giver således en række bud på hvorledes udviklingsprocessen i beklædningsdivisionen kan styrkes med udgangspunkt i deres nuværende rammer.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 140
Keywords Production Optimization; LEAN Manufacturing; Kaizen
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177787    Original MXD