Beta 1


Title Lean Produktion i en rådgivende virksomhed
Author Bredsdorff, Jonas
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2004
Abstract 1.1 BAGGRUND I de sidste årtier har produktionsindustrien været udsat for en stor rationaliseringsproces, det har betydet at produktionsindustrien er blevet nød til at finde nye former for at kunne producere deres produkter. Det har givet anledning til, at der er blevet udviklet teorier, der skal sørge for, at der bliver mindsket muda i produktionen. Lean teorien som denne rationaliseringsproces bliver kaldt, har betydet at produktionsindustrien har oplevet en voldsom vækst. Det betyder, at man producerer hurtigere, billigere og med højere kvalitet end man gjorde tidligere. Siden disse teorier er kommet frem, har der været et skift i kundefokus. Den fokus man startede med var at producere mere, hvor man nu producerer produkter, der skal indeholde kundeværdier for den individuelle bruger, uden at man skal betale mere for denne ekstra services. Denne individualisering har betydet, at der har været en stor interesse fra andre brancher end produktionsbranchen, idet de er begyndt at se, om de kan bruge nogle af Lean begreberne. Der hvor man har prøvet at se, om man kunne bruge Lean tankegangen, har været i servicesektoren, som f.eks. forsikringsbranchen, pensionsbranchen og ved administration af virksomheder. Det har ligeledes været forsøgt at implementere Lean tankegangen ved udførelsen af byggerier i byggebranchen. Baggrunden for denne rapport er at se på, om Lean teorierne ville kunne bruges på det produkt som en rådgivende ingeniørvirksomhed leverer. 1.2 FORMÅL Denne rapport skal se på byggebranchen, der i øjeblikket står over for en ændring af de traditionelle arbejdsgange. Der er i byggebranchen kommet meget fokus på kundens værdier, og man er begyndt at udvikle nye teorier, der skal sørge for, at kunden får mere værdi, for færre eller det samme antal resurser. De nye teorier i byggebranchen er startet ved at prøve at implementere nogle af de rationaliseringsteorier, der har vist sig effektive til at lave omkostningsminimering i produktionsindustrien. De teorier der er blevet arbejdet med i produktionsindustrien, er blevet udviklet i Japan i midten af 50'erne. Tankegangen bag teorierne er blevet omsat til en mere vesteuropæisk kultur, og i denne transformationsproces er disse rationaliseringstankegange ligeledes kaldt Lean. Den første samlede beskrivelse af teorierne samt navngivning af teorierne er foretaget af Womack & Jones . Der bliver arbejdet med to forskellige teorier i byggebranchen. Den første teori arbejder med hvordan man skal arbejde i udførselsfasen. Denne teori hedder Lean Construction og det er den, der er mest udviklet. Denne teori har der været så meget interesse omkring, hvorfor den er beskrevet fra mange forskellige sider. I løbet af de sidste par år, er der begyndt at være interesse for, om der på samme måde kan laves rationaliseringer inden for projektering af byggeri. Denne teori er meget ny og der er endnu ikke sket en harmonisering af begreber og termer i teorien, og den er meget sparsomt beskrevet. Denne teori er blevet kaldt Lean Design . Det som denne rapport skal prøve at belyse er, om nogle af de værktøjer som er udviklet til produktionsindustrien, kan bruges direkte i projekteringsfasen i byggebranchen. Hvis det viser sig, at nogle af de værktøjer der er blevet udviklet til produktionsindustrien kan bruges i projekteringsfasen i byggebranchen, kan det have den betydning at de i deres ændringsproces vil kunne få glæde af den store erfaring og viden, som produktionsindustrien har opbygget. Det kan også vise sig, at de værktøjer der er udviklet til produktionsindustrien ikke kan bruges til projektering i byggebranchen, fordi de to brancher er alt for forskellige. Hvis det er tilfældet betyder det, at branchen selv skal udvikle nye værktøjer, som kan løse netop de problemer, som branchen har.
Pages 150
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177788    Original MXD