Beta 1


Title Excellence modeller - fokus på kvalitetsforbedringer
Author Kruse, Fredrik P. Strecker
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Nærværende rapport er udarbejdet af en eksamensprojektstuderende ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU i tæt samarbejde med Siemens A/S. Rapporten samt tilhørende bilag indeholder fortroligt materiale, hvilket betyder, at hele rapporten (Bind 1, 2 og 3) er fortrolig. Dispensation vedrørende udlevering af dele af rapporten kan kun ske med tilladelse fra Siemens A/S eller undertegnede. Jeg (den eksamensprojektstuderende) har været tilknyttet og haft min daglige gang i afdelingen ”Kvalitet og Produktivitet” i Siemens A/S i hele projektperioden fra den 12. januar til den 12. august 2004. Jeg vil gerne rette en tak til Ove Hartz (DTU) for vejledning og konstruktiv kritik igennem hele projektforløbet. Derudover rettes en tak til Siemens A/S og en særlig tak skal lyde til Kurt Senfer (Kvalitetschefen i Siemens A/S), der har fungeret som virksomhedsvejleder og har været til uvurderlig hjælp for undertegnede i hele projektperioden. Derudover skal der rettes en tak til Poul Erik Christensen, Kai Nielsen og Peter Røtzler Møller (ansatte i Siemens A/S). Rapporten omhandler ikke min egen personlige udvikling i projektperioden, og det skal derfor nævnes, at Kurt Senfer bl.a. har haft en afgørende (positiv) indflydelse på mit virke som ”coach” i forbindelse med afholdelse af (selvevaluerings-) workshops. Kvalitetschefen i Siemens A/S udtaler følgende om eksamensprojektet: Frederik (den eksamensprojektstuderende) har været et overraskende og meget positivt bekendtskab. Formålet med eksamensprojektet har været at kombinere vores og Frederiks projektønsker, hvilket er resulteret i et formidabelt værktøj, der er solidt forankret i anerkendte teorier/modeller og relevant litteratur. Vi havde håbet på, at Frederik kunne bringe os et ”friskt pust i den rigtige retning”, men at stå med et afprøvet og meget velfungerende værktøj allerede i juni måned har oversteget vores vildeste forventninger. Frederik har i projektforløbet lært en god del om coaching, og han har vist, at han kan bruge denne viden. Jeg er glad for, at vi på den måde har kunnet bidrage en ”lille” smule til den flotte karriere, som Frederik helt sikkert vil få! Kurt Senfer, kvalitetschef i Siemens A/S.
Pages 250
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177796    Original MXD