Beta 1


Title Metallurgi og størkning af SG-jern
Author Skov-Hansen, Søren Peter
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2004
Abstract Formålet med dette projekt er at undesøge hvilken betydning et forholdsvis højt fosforindhold har for støbningen af tyndvægget SG-jern, samt hvilken indvirkning det har på de støbte emners mekaniske egenskaber. Emnerne, som er blevet støbt, havde godstykkelser på 1,5 mm, 2 mm, 3 mm og 4 mm. Det har ikke været muligt at vise en sammenhæng mellem fosforindholdet og smeltens flydeevne da temperaturmålingerne ikke har kunnet vise støbe-temperaturerne præcist nok. Det er derimod blevet vist, at fosfor ikke ændrer viskositeten for smelten, at en lille forøgelse af indholdet af fosfor giver en betydelig større mængde perlit, og dermed en styrkeforøgelse af støbegodset, og det er blevet vist, at op til 0,4% fosfor ikke giver karbider i støbegodset.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 200
Keywords Thin-walled castings; SG-iron; Phophor; Cast iron; Ferrophosphor
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177806    Original MXD