Beta 1


Title Videns- og læringsperspektiver på kvalitetssikring i Valcon A/S
Author Nielsen, Sine Sønderskov
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Rapporten omhandler, hvordan kvaliteten af opgaveløsninger i et management konsulentfirmaet kan sikres. Dette er undersøgt ud fra den antagelse, at firmaet er vidensintensiv, hvormed anvendelse af viden og læring udgør de væsentligste processer og dermed også for kvaliteten. Dermed er problemstillingen om hvordan kvalitetssikres i opgaveløsningerne, undersøgt ud fra en teoretisk ramme, baseret på vidensteori og social læringsteori. Der er i rapporten fokuseret på, om firmaets nuværende praksis sikrer kvaliteten. Der er fundet, at der ligger en udfordring for firmaet i at skabe flere rum, hvor konsulenterne kan indgå i lærings- og vidensprocesser. Ligeledes skal der skabes en incitamentstruktur, der kultiverer konsulenterne i højere grad til at deltage aktivt i processerne.
Imprint IPL
Pages 160
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177818    Original MXD