Beta 1


Title Projektledelse og Lean Manufacturing
Author Nielsen, Morten Nørgaard
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Denne rapport beskæftiger sig med følgende 3 emner: • Hvordan projektet med at flytte produktionen af polycarbonattagelementer fra Aalborg til Kastrup er blevet gennemført. • Et setup for lageret i Kastrup • Hvordan Lean kan introduceres i produktionen i Kastrup Rapporten er delt op i fire afsnit. • En beskrivelse af teorien bag projektledelse og det arbejde, der er udført i forbindelse med Aalborg Kastrup flytteprojektet. • En introduktion til Lean produktionsfilosofien og de værktøjer, der er brugt i forbindelse med projektet. • En oversigt over teorien bag lagre, en beskrivelse af lagrene i Kastrup, som de ser ud nu, og en gennemgang af, hvordan det er tiltænkt, at lagrene kan ændres for at blive mere Lean’e • Sidst en guide til, hvordan Lean kan implementeres i produktionen i Kastrup. Gennem arbejdet med projektledelse er det blevet klart, at en struktureret tilgang samt klare og forståelige mål er med til at øge motivationen blandt projektmedarbejderne og øge mulighederne for succes. Desuden fremgår det af rapporten, at der er store økonomiske gevinster at hente for Icopal A/S med indførelsen af Lean. Lagerstørrelser kan halveres og eliminering af tid brugt på ikke værdiskabende processer både på lageret og i produktionen ville løfte effektiviteten gevaldigt. Dog er der lang vej for Icopal A/S, hvis virksomheden nogensinde vil kalde sig Lean. Der skal ske en væsentlig ændring af kulturen, og der vil være et stort behov for store investeringer. Tiltagene beskrevet i rapporten er altså kun de første spæde skridt for Icopal A/S på den lange vej mod en mere Lean virksomhed.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 110
Keywords Project Management; LEAN Manufacturing; layout planning; Inventory management
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177826    Original MXD