Beta 1


Title Evaluation of public transport along Nørrebrogade
Author Landex, Alex (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Greve, Ole
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Traffic Modelling Group, Center for Traffic and Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2001
Abstract With basis in the increasing problems regarding the traffic in the capital area, five possibilities of extending the public transport in the corridor of Nørrebrogade have been examined. The corridor of Nørrebrogade was chosen because of the high number of passengers in the public transport system. In the first phases of the project different routes for new mini-metro, light-rail and bus were examined considering the potential of new passengers. The first phases provided the background for choosing five possibilities for new infrastructure of the public transport system in the corridor. The five possibilities consist of one mini-metro possibility, three light-rail possibilities and one bus possibility. Finally the socio economic effects of the five possibilities are evaluated.
Abstract Med udgangspunkt i de stigende problemer med trafikken i Hovedstadsområdet er der undersøgt fem mulige udvidelser af den kollektive trafik i Nørrebrogade-korridoren. Nørrebrogade-korridoren blev valgt på grund af det høje antal passagerer i det kollektive trafiksystem. I den første fase af projektet er forskellige ruter for en ny mini-metro, letbane og bus undersøgt med hensyn til potentialet for nye passagerer. Med udgangspunkt i den første fase er der valgt fem scenarier for udbygningen af det kollektive trafiksystem i korridoren. De fem scenarier består af et mini-metro-alternativ, tre letbanealternativer og et busalternativ. Til slut er den samfundsøkonomiske effekt af de fem scenarier skitsemæssigt vurderet.
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 182518    Original MXD