Beta 1


Title Railway infrastructure in GIS : Håndtering af jernbaners infrastruktur fra CAD over geografiske informationssystemer til togsimulering
Author Brun, Bjarke
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 1999
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183818    Original MXD