Beta 1


Title Light -rail for central Copenhagen - An impact study
Author da Silva, Russel
Schittenhelm, Bernd
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Kaas, Anders H. (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2001
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183822    Original MXD