Beta 1


Title GIS-based methods for road noise evaluation
Author Nordskilde, Jesper
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Bloch, Karsten Sand (TetraPlan Ltd.)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 1996
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183828    Original MXD