Beta 1


Title Calibration of micro simulation models by use of GPS and detector-data
Author Brædder, Lotte
Larsen, Marie Karen
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2005
Abstract Det Polytekniske midtvejsprojektet er udført med henblik på blandt andet, at de studerende skal få kendskab til mikrosimulerings-programmet VISSIM og en forståelse af de parametre, der påvirker kørselsadfærden. Desuden ønskes det at færdigheder opnået ved andre kurser, såsom arbejdet med ArcGIS, Microsoft Access og rutevalgs-modeller, inddrages i arbejdsprocessen. Disse værktøjer kombineres således, at der opnås et større overblik af projektets forskellig-niveauer. Det er også et ønske at de studerende får en bedre forståelse af hvordan data og outputs fra de forskellige værktøjer kan benyttes i viderdatabehandling. Derudover er sammenligning mellem forskellige metoders resultater også interessant at stifte nærmere bekendtskab med.
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183881    Original MXD