Beta 1


Title GIS-based evaluation of households' location
Author Rasmussen, Rune
Lund, Andreas
Jensen, Anders V.
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2002
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183894    Original MXD