Beta 1


Title Traffic impact assessment of improving Motorring 3
Author Pedersen, Christian Nilaus
Jørgensen, Hans Jacob
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2002
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183968    Original MXD