Beta 1


Title Modellering af investeringer i elsektoren
Author Felstedt, Jesper
Pedersen, Morten Middelboe
Supervisor Stidsen, Thomas Riis (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Ravn, Hans (Balmorel projektgruppen)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Dette polytekniske eksamensprojekt omhandler modellering af investesteringer i en liberaliseret kraftvarmesektor (elsektor). I rapporten præsenteres kort den økonomiske teori, som anvendes på et dereguleret marked med fuldkommen konkurrence. Der redegøres for, hvordan investeringer nutidsvurderes, og at et krav til en god investering er, at NPV -værdien, som beskriver investeringens nutidsværdi, skal være positiv. Der redegøres for de elementer, som skal indgår i beregningen af NPV -værdien for en investering. PÍ baggrund af dette formuleres en simpel liniÌr partiel ligevÌgtsmodel med mulighed for investeringer, som modellerer udbud og efterspørgsel i kraftvarmesektoren. Det bevises vha. KKT-betingelser, hvilke forudsætninger, som skal være opfyldt for at denne model foretager investeringer, med positiv NPV - værdi. Dette anvendes til forbedre modelleringen af investeringer i den partielle ligevægtsmodel Balmorel, som benyttes til at simulere en liberaliseret kraftvarmesektor. Endelig undersøges effekten af forbedringerne, og den udvidede Balmorel anvendes til et lille case study af investeringer i Litauen.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords NPV værdi; investeringer i kraftvarmesektoren; Balmorel; partielle ligevægtsmodeller; neoklassisk økonomisk modellering; LiniÌr programmering og KKTbetingelser
Fulltext
Original PDF imm3876.pdf (1.23 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 185831    Original MXD