Beta 1


Title Kreativitet, innovation, rammeværk - vejen frem
Author Gottfredsen, Michael
Holmetoft, Ulrik
Supervisor Vidal, Rene Victor Valqui (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Sørensen, Lene Tolstrup (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Globaliseringen har entydigt ændret den globale konkurrence med forøgede rivaliseren og uanede muligheder til følge. Dette har bl.a. resulteret i stadig kortere produkt-, service- og proceslivscykluser, hvilket især er gældende indenfor IT-branchen. For at konkurrere under disse betingelser, er dagens IT-virksomheder konstant underlagt kravet om kontinuerlig forbedring, udvikling og nytænkning. Kreativitet og innovation bliver dermed af central betydning. Dette gælder for de mindre virksomheder som for de større. Desvaerre er der meget der tyder på at IT-virksomhederne har svaert ved at realisere deres kreative og innovative potentiale, primaert fordi at de har vanskeligt ved at forstå og håndtere kreativitet. Hamel (2003) fremfører i den forbindelse at "senior leaders do not have a clear, well developed framework of what it looks like 1 as an organisational capability. And since they don't know what it looks like, they don't know how to build it". Dette speciale har tilstraebt at udvikle et sådant rammevaerk. Et rammeværk for realiseringen af IT-virksomhedernes kreative og innovative potentiale bør indeholde en struktur og nogle guidelines for at 'måle' og fremme kreativitet og innovation. Baseret på omfattende empiriske undersøgelser af IT-branchen og nogle af de førende kreative og innovative organisationer, suppleret med teoretisk fordybelse indenfor den førende litteratur om kreativitet og innovation, udviklede vi rammeværket. Undersøgelsen førte til nogle interessante observationer såsom, at kreativitet er i konflikt med den rationelle og 'macho' agtige kultur der dominerer IT-branchen. Der er behov for en systematisk og vedholdende indsats indenfor en raekke forskellige områder, for at forbedre grundlaget for kreativ og innovativ udfoldelse i virksomhederne, og at laering er centralt for at understøtte medarbejdernes kreative formåen. Når alt kommer til alt, kan kreativitet og innovation aktivt fremmes og håndteres via en systematisk og vedholdende indsats, hvor rammeværket udviklet i dette speciale kan vise vejen frem.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 174
Fulltext
Original PDF imm3984.pdf (3.30 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 185835    Original MXD