Beta 1


Title Undersøgelse af RTK Teknikker
Author Knudsen, Mads Bøgvad
Supervisor Jensen, Anna B. O. (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Formålet med dette projekt er at teste forskellige RTK teknikker. Tre forskellige RTK metoder er blevet udsat for forskellige analyser. Det drejer sig om enkeltstations RTK, netværks RTK med FKP metoden og til sidste netværks RTK med VRS metoden. I kapitel 1 bliver den nødvendige teori angående positionsbestemmelse ved fasemålinger til satellitter gennemgået. Isaer bliver der lagt vægt på RTK observationer. Kapitel 2 gennemgår hvordan og hvorfor de forskellige test er sat op. GPS-referencen og GPSNet bliver grundigt gennemgået. Kapitel 3 forklarer kort hvad udstyr der er brugt i testen. Der er benytte de nyeste GNSS modtagere fra Leica og Trimble. Kapitel 4 indeholder alle de test der er foretaget i projektet. Alle underafsnittene bliver fulgt op af en delanalyse. Kapitel 5 og 6 samler alle resultaterne i en samlet konklusion og giver et bud på emner der kunne vaere spaendende at arbejde videre med. Testen af de forskellige RTK teknikker har vist, at Leica's enkeltstations RTK, samt Trimble' netværksløsning klare sig naesten lige godt. Leica's FKP teknik, som er testet i en beta version, har haft mange problemer og dermed større spredninger end de to andre metoder.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 132
Fulltext
Original PDF imm4159.pdf (2.66 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 185846    Original MXD