Beta 1


Title Strategiudvikling i landbrugsvirksomheder - fremgangsmåde og metode
Author Greve, Ole
Supervisor Vidal, Rene Victor Valqui (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Dette projekt anvender en multimetodologisk tilgang til strategiudvikling i danske landbrugsvirksomheder. Det undersøges, om en multimetodologisk tilgang kan danne rammen om en mere velegnet fremgangsmåde til strategirådgivning i landbruget. Den mulitimetodologiske tilgang anvendes i dette projekt ved håndtering af en konkret strategiudviklingsproces i en dansk landbrugsvirksomhed. Gennem definition af målene for projektet og fastlæggelse af projektets overordnede metode, har projektet gennemgået en strategiudviklingsproces designet udfra en multimetodologisk tilgang. Rapportens procesbeskrivelse lægger vægt på såvel planlægning af metode og fremgangsmåde, udførelse af intervention som også opsamling og evaluering af interventionens resultater. Det kan udfra det udarbejdede projekt konkluderes, at en multimetodologisk tilgang til strategiudvikling i danske landbrugsvirksomheder kan være særdeles velegnet i bedrifter, hvor der er identificeret et akut forandringsbehov. Dette er interessant set i lyset af de aktuelle fremtidsudsigter for den danske landbrugssektor. In English: This project applies a multimethodological approach for strategic development in danish agricultural businesses. It is examined, whether a multimethodological approach can supply the framework for a more suitable practice for strategic consultancy in agricultural businesses. The multimethodological approach is in this project applied in a process for strategic development on a real-life danish agricultural business. By defining the objectives of the project, and by providing a methological base, this project is undergoing a process of strategy development using a multimethodological approach. The description of this process of strategy development is taking into account planning and design of method and approach, carrying out the intervention, as well as collection and evaluation of the results. After carrying out this project it is concluded, that a multimethodological approach for strategic development in danish agricultural businesses can be very suitable in businesses, where an immediate need for change is identified. This is especially interesting taking into account the future prospects of the agricultural sector in Denmark.
Abstract This project applies a multimethodological approach for strategic development in danish agricultural businesses. It is examined, whether a multimethodological approach can supply the framework for a more suitable practice for strategic consultancy in agricultural businesses. The multimethodological approach is in this project applied in a process for strategic development on a real-life danish agricultural business. By defining the objectives of the project, and by providing a methological base, this project is undergoing a process of strategy development using a multimethodological approach. The description of this process of strategy development is taking into account planning and design of method and approach, carrying out the intervention, as well as collection and evaluation of the results. After carrying out this project it is concluded, that a multimethodological approach for strategic development in danish agricultural businesses can be very suitable in businesses, where an immediate need for change is identified. This is especially interesting taking into account the future prospects of the agricultural sector in Denmark.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 111
Keywords Multimetodologi; SWOT; visionskonference; scenariemetodik; landbrug
Fulltext
Derived PDF imm3850.pdf (0.63 MB)
Original Postscript imm3850.ps (6.04 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-17    Source: dtu    ID: 185897    Original MXD