Beta 1


Title Mikrobiel korrosion af stål ved sulfatreducerende bakterier
Author Hilbert, Lisbeth Rischel (Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 1995
Abstract Abstract Mikrobiel korrosion af stål ved sulfatreducerende bakterier kendetegnes ved, at der dannes belægninger på stålet af både jernsulfider og biofilm. Den kombinerede jernsulfid- og biofilm karakteriseres ved at være porøs, og transport af ioner igennem denne film er betydende for korrosionshastigheden. Korrosionsangrebene antager ofte form af lokalkorrosion, hvilket typisk henføres til inhomogene forhold på overfladen, men selve initieringen kan der endnu ikke redegøres for. Der er udført forsøg med eksponering af blødt stål i bakterieholdigt havvand under forhold som befordrer dannelse af biofilm på prøveoverfladen. Der dannes hurtigt jernsulfid og biofilm på prøveoverfladerne, og der kan konstateres overfladiske pittinglignende angreb. Korrosionshastigheden er lav efter 80 dages eksponering på trods af høj sulfidkoncentration, biofilmdannelse og hydrogenaseaktivitet. Tafelpolarisation, LPR måling og AC impedans spektroskopi er anvendt til elektrokemiske undersøgelser, og alle metoder overestimerer korrosionshastigheden i forhold til vægttabsmålinger. Dette skyldes, at der ved de elektrokemiske metoder måles på andre ligevægte (jernsulfidomdannelser) end stålets korrosion. For at få det fulde udbytte af AC impedans spektroskopi kræves en modellering af det korroderende, jernsulfid-/biofilmbelagte system. Denne modellering indebærer yderligere undersøgelser, som ikke er foretaget endnu, men anvendelse af AC impedans spektroskopi til analyse af mikrobiel korrosion oplagt.
Note English title: Danish title: Mikrobiel korrosion af stål ved sulfatreducerende bakterier
Imprint DTU
Pages 154
Keywords Corrosion; Biofilm; Monitoring
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187147    Original MXD