Beta 1


Title Markedsføring af højteknologi - udarbejdet hos IRD A/S
Author Ibsen, Torben Wittendorff
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Rapporten omhandler 5 KW brændselscelledrevne combineret heat and power enheder (CHP elller CP&H enheder) til benyttelse i et-familie boliger Rapporten foreligger i 4 dele med det overordnede formål at klarligge hvorvidt en given virksomhed bør indtræde på dette marked. Første del beskæftiger sig med selve markedssammensætningen - på det danske energimarked - heribland økonomiske beregninger på forskellige opvarmningsformer. Ligeledes undersøges mulighederne for at afsætte CP&H enheder på mellemhandlermarkedet, med undersøgelser af krav fra 5 store aktører på dette marked. Andel del beskæftiger sig med en intern analyse af projekt virksomheden IRD A/S i Svendborg. Hvori ressourcer, kompetencer, værdikæder mm. gennemgås. Tredje del beskæftiger sig med en ekstern analyse af konkurrenter på markedet for CP&H enheder, samt med de politiske perspektiver for energimarkedet i forbindelse med introduktion af CP&H enheder og medfølgende ændringer i forsyningsstrukturen. Den fjerde og sidste del beskæftiger sig igen med projektvirksomheden IRD. Her gennemgås en anbefalet strategi samt hvorledes virksomheden klargøres til denne strategi. Rapporten er fortrolig og beror på fortroligt materiale samt observationer i projekt perioden.
Note English title: Danish title: Markedsføring af højteknologi - udarbejdet hos IRD A/S
Pages 205
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187299    Original MXD