Beta 1


Title Optimering af vareflow i Københavns Lufthavn
Author Gibbons, David F.
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Resume
Denne hovedopgave har som mål, at undersøge mulighederne for optimering af lagerbeholdningen i Københavns Lufthavn. For at nå det mål, er det nødvendigt at benytte værktøjer/metoder der er tilgængelige til optimering af lager, samt klarlægge hvilke processer der påvirker behovet for lager. Rapporten er delt op i tre dele: * I første del benyttes de velkendte værktøjer, der bruges til lageroptimering. Dataindsamlingen består udelukkende af den tilgængelige statistik der er af lagerforbruget. Det viser sig at det ikke er nok at kigge på tal og statistik, da statistikken viser hændelser der vanskeliggør optimering af lager. Der er derfor behov for at kigge "bag" tallene, og få svar på hvorfor de hændelser forekommer. * Anden del bruger lean tankegangen om at "al spild skal elimineres", ved at kigge på hele procesflowet for tre varer, fra leverandør til det endelige forbrug. De processer der påvirker behovet for lager undersøges nærmere, og der kommer derved forklaringer på de hændelser, der vanskeliggjorde arbejdet i første del. Der gives derefter forlag, til hvordan Lufthavnen kan undgå disse hændelser. * Tredje del undersøger det vedligeholdelsesarbejde, hvor lagerførte varer endelige bruges på de forskellige anlæg i Lufthavnen. Tanken er at hvis selve arbejdet udjævnes, så vil forbruget af lagerførte varer også udjævnes, hvilket skaber basis for en optimering af lager. Der bruges teori inden for vedligehold, for at bestemme hvorvidt arbejdet kan planlægges bedre. Det viser sig at der kan ske forbedringer ved at ændre på det planlagte vedligehold der findes. De varer der udvælges til en grundig analyse, repræsenter et bredt område af anlæg i Københavns Lufthavn. Der gives løbende forslag til ændring af de pågældende processer. Der findes mange overvejelser i rapporten, om hvilke muligheder der findes for at optimere, men der gives kun forslag til ændringer der er realistiske at implementere i Københavns Lufthavn. De forslag skal implementeres før lagerbeholdningen nedsættes, da mange varer er vitale for Lufthavnens drift.
Note English title: Optimization of goods flow in Copenhagen Airport
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 150
Keywords Inventory management; LEAN Manufacturing; Maintenance
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187338    Original MXD