Beta 1


Title En styrkelse af NET's markedsposition gennem forbedret service og fleksibilitet
Author Hansen, Wicki Gottrup
Marcussen, Thomas Kaae
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Analyse af en afdelings funktion med henblik på at forbedre afdelingens konkurrenceevne.
Note Danish title: En styrkelse af NET's markedsposition gennem forbedret service og fleksibilitet
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 161
Keywords Strategic management; Service Management; Knowledge Work; Change management
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187370    Original MXD