Beta 1


Title Konkurrenceparametre i forsyningskæden
Author Pedersen, Jacob
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Resumé Denne rapport behandler emnet "Konkurrenceparametre i forsyningskæden" med henholdsvis Supply Chain Management og Lean Manufacturing som indgangsvinkel. Rapporten er delt ind i tre overordnede kapitler med hver deres dagsorden: * Et teoristudie * Et case-studie * En analyse Det konkluderes tidligt i teoriafsnittet, at Lean Manufacturing skal ses i et Supply Chain perspektiv; Lean - Supply Chain Management (L-SCM). Årsagen til dette, er erkendelsen af at det er forsyningskæder der konkurrerer, samt at Lean teorien styrkes gennem et holistisk syn. På denne måde undgås silo-effekter, der ofte kan opstå, hvis der kun sub-optimeres intern i egen virksomhed. Med udgangspunkt i Supply Chain Management og Lean Manufacturing fremsættes der i teoriafsnittet seks konkurrenceparametre, der har afgørende betydning for virksomheders succes. De seks parametre er: * Kend dine kernekompetencer * Håndtering af kundebehov * Intelligent brug af IT * Måling af præstationer * Relationsstyring * Implementering og udvikling Mellem de seks parametre er der store overlap og sammenfald, det er derfor umuligt at fremsætte en prioriteringsorden. De seks konkurrenceparametre er indbyrdes afhængige, men til trods for at det ikke er muligt at udpege enkelte parametre der er vigtigere end andre, er det valgt at behandle to af de seks parametre i dybden. Årsagen til denne afgræsning er af resursemæssige årsager, samt at det er netop de to udvalgte parametre case-virksomheden Fritz Hansen A/S vil få mest ud af at fokusere på. De to konkurrenceparametre der er behandlet i dybden, ligger til grund for de metoder og værktøjer der er fremsat i analyse-delen. I case-studiet vurderes designmøbel producenten Fritz Hansen A/S i forhold til de seks skitserede konkurrenceparametre. De to vigtigste konklusioner er i dette afsnit, at Fritz Hansens store resurseforbrug på implementering af Lean i hele forsyningskæden, skal ses i forhold til en struktureret relationsstyringsmodel. En sådan eksisterer ikke på nuværende tidspunkt. Fritz Hansens "Fabrikscenter Logistik" er udelukkende en montagefabrik, og underleverandørers performance er alt afgørende. Derfor er der brug en metode til at sikre den rette strategi og de rette handlingsplaner for relationsstyring. Den anden vigtige konklusion, er at Fritz Hansen skal sætte KPI-mål op for hele forsyningskæden. Det kan på nuværende tidspunkt være svært at se hvor i kæden resurserne bruges bedst. Der er mange meninger, men ingen forsyningskæde-mål til bakke Fritz Hansens overordnede strategi op - Én måling er bedre end tusinde meninger. Analyseafsnittet beskæftiger sig med de to ovenstående konklusioner. Der er udviklet værktøjer til Fritz Hansens måling af forsyningskædens performance, samt en Supply Chain model til at sikre en struktureret relationsstyring. Fritz Hansens måling af præstationer i forsyningskæden, skal ses i forhold til den overordnede strategi, samt i forhold til de projekter der køres i forsyningskædeperspektiv. Der er derfor udarbejdet en KPI-opsætning som Fritz Hansen anbefales at implementere i forsyningskæden. Der er desuden udarbejdet en model, der sammenkæder måling af præstationer og valuestream mapping, som det anbefales Fabrikscenter Logistik at inkludere i deres Lean implementering. Supply Chain modellen som er udarbejdet, bør udgøre fundamentet for ledelse af Fritz Hansen. Der er ingen tvivl om at en virksomhed som Fritz Hansen, der intensivt outsourcer, bør have konkrete strategier og handlingsplaner for hvad de vil med strategiske underleverandører.
Note English title: Competitive parameters in the supply chain
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 110
Keywords LEAN Manufacturing; Supply Chain Management
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187373    Original MXD