Beta 1


Title Fremstilling af MgB2 superledere
Author Bruun, Rolf
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2005
Abstract Målet med dette projekt er at belyse udfordringerne omkring fremstilling af magnesium diborid superledere i ren jern matrix. Dette opnås ved at fremstille mono og multifilament tråde og tapes. For at gøre projektet mere indholdsrigt blev det besluttet at substituere noget magnesium med titan, da andre forskningsgrupper har publiceret lovende resultater med tilsat titan. Da der har været begrænset mulighed for at analysere tapene efter fremstillingen, er det ikke muligt at drage nogle konklusioner, men tilsyneladende er der også en positiv indflydelse fra titan når det anvendes sammen med pre-reageret pulver. Det er nødvendigt med flere eksperimenter hvis der skal drages stærke konklusioner. De valsede tapes blev varmebehandlet ved tre forskellige temperaturer (800, 900 og 950 grader), ved let reduceret tryk i argon-atmosfære. Efter varmebehandlingen blev nogle af tapene testet for kritisk strøm. Det lader til, at 900 grader var den bedste af de tre temperaturer og at det optimale doping-niveau er under 15%-at. Det ser ud til, at de dopede tapes var lidt bedre end de u-dopede i højt magnetfelt. I fremtiden bør IPL gøre en indsats for at udvikle valseprocessen. En homogen tape er kun mulig, sålænge valseværket kører i steady-state. Steady-state opnås kun, hvis der er konstant fronttræk og konstant bagtræk (ikke nødvendigvis lige store). Der bør også udføres eksperimenter med langsom afkøling af tapen under varmebehandlingen, samt en for-varmebehandling af det pulverfyldte rør ved lavt tryk.
Note English title: Danish title: Fremstilling af MgB2 superledere
Pages 57
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187375    Original MXD