Beta 1


Title Produktstruktur og implementering i 3D konfigureringssystem
Author Milo, Henrik
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2005
Abstract Indførsel af nyt ERP-system hos York Novenco har betydet, at de eksisterende konfiguratorer skal udskiftes, eftersom at disse ikke kan kommunikere hermed. Dette er besluttet gjort gennem udskiftning til VirtuBUILD, hvor samtlige konfiguratorer således skal samles under navnet "Productmanager", der vil styres fra en portal som York Novenco selv skaber. For at nå at blive klar med det mere omfattende produkt kaldet Climaster ZCN/ZCR, vil den indledende løsning være at lave en konfiguratorskabelon heraf i VirtuBUILD. Konfigurering sker så i den nuværende Climaster Designer konfigurator og sendes så gennem VirtuBUILD til det kommende ERP-system. Med tiden skal denne gøres uafhængig af Climaster Designer. Opgaven var derfor at skabe en prototype af ZCN og deri et XML-skelet i det nye konfigurator program kaldet VirtuBUILD. Når et færdigt skelet er klar, ved man hvordan Climaster Designer programmet skal eksportere og skrive data til denne struktur. For at forberede udviklingen af prototypen er produktstrukturen gennemgået via produktvariantmasters for produkt og brugergrænseflade. Dette har givet overblik over disse i forhold til den kommende konfigurering. Hertil er der benyttet en række nye metoder og koncepter i forhold til teorien. Efterfølgende er der lavet en prototype af Climaster ZCN i VirtuBUILD, som løser fundamentale problematikker: * Skabelse af både enkelt funktioner og dobbelt funktioner * Indsætte og slette funktioner ubegrænset * Geometrisk og visuel afbildning af funktioner og luftstrømme * Styring af flere luftstrenge gennem central * Luftmængdeberegning af luftstrenge * Kunne vælge trinvis størrelser af centraler * Regler imellem funktioner o Der kan ikke sidde en filterfunktion som højre nabo til gasbrænder * Tilbehør for central: Fundament og tag o Fundament er under alle de nederste holdere * Hvis ikke de øverste sektioner er understøttet af de nederste sektioner er dette markeret som ulovligt - delvist løst * Styring af luftretninger gennem funktionerne og deres positioner. Herved indgår mange enkeltstående regler imellem nabo funktioner via deres positioner Til slut er der en vurdering af forløb med anbefalinger i forhold til førstegangs- implementering af produkter i VirtuBUILD.
Note English title: Danish title: Produktstruktur og implementering i 3D konfigureringssystem
Pages 170
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187399    Original MXD