Beta 1


Title Produktionskoncept hos Fire Eater A/S
Author Pedersen, Kenneth
Thomsen, Erik
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2005
Abstract Projektet er et eksamensprojekt gennemført i en mindre dansk produktionsvirksomhed. Projektet indeholder en foranalyse, der danner baggrund for udvælgelse af det endelige projekt. Selve projektet indeholder en beskrivelse og efterfølgende analyse af den nuværende produktion med det formål at finde en række krav, det nye produktionskoncept skal opfylde. Det nye produktionskoncept blev dannet ved at opstille en række løsningsmodeller for produktion af nogle udvalgte varegrupper samt gennemførelse af indkøb til disse. Udvælgelsen af produktionskonceptet sker bl.a. på baggrund af teorien om Customer Order Decoupling Point (CODP). Til at understøtte virksomhedens indkøb i fremtiden er der udarbejdet et beregningsprogram, der kan bestemme indkøbsseriestørrelser og bestillingspunkter samt hjælpe med at gennemføre større indkøb hos den enkelte leverandør.
Note English title: Danish title: Produktionskoncept hos Fire Eater A/S
Pages 190
Keywords Customer Order Decoupling Point
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187400    Original MXD