Beta 1


Title Udvikling af Icopal/danmarks logistiksystem
Author Brehm, Kristian
Beier-Holgersen, Lars
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Resume Dette projekt omhandler en analyse og udvikling af Icopal/Danmarks logistiksystem. Icopal sælger produkter til bygningsafskærmning og har i Danmark høje markedsandele på deres produkter og er den førende virksomhed i Danmark indenfor bygningsafskærmning. Supply Chain Management- (SCM) og logistikteori er brug til at analysere Icopals logistiksystem og distributionsaftale med DFDS omhandlende intern og ekstern transport. SCM-teorien er anvendt til fokus på Icopals forhold til eksterne partnere, og logistikteorien er anvendt til fokus på interne processer i Icopal. Analysen har vist, at Icopal ikke har de nødvendige procedurer og systemer til at kunne foretage målinger af egne og partneres præstationer. Dette betyder bl.a., at Icopal ikke har et ordentligt grundlag til deres forhandlinger med DFDS, og at de ikke har de nødvendige data til at kunne foretage forbedringsprojekter. Icopals logistiksystem er decentralt opbygget, hvilket giver meget internt transport og et decentralt samarbejde. Med dette menes, at der ikke samarbejdes nok på tværs af fabrikker og lagre. Den decentrale opbygning bevirker, at Icopal ikke har en fælles kultur men flere subkulturer. Logistik, som også inkluderer lagrenes fysiske opbygning, har brug for øget fokus, og der bør indledes et tættere samarbejde med DFDS. Der er foretaget en dataanalyse og modellering af Icopals nuværende logistiksystem. Dataanalysen har bl.a. vist, at DFDS' afregningsmetoder til prisfastsættelsen betyder, at den fragtpligtige vægt er ca. 40 % højere end den fysiske vægt. Dette medfører øgede fragtomkostninger for Icopal, som skal være opmærksom på dette når DFDS's priser sammenlignes med andre leverandørers. Simuleringen har vist, at over 25 % af transportomkostningerne bliver brugt på intern transport, hvilket svarer til 2,2 millioner kr. om året. Der er foretaget to benchmarkingprojekter: Intern benchmarking med Icopal/Norge og funktionel benchmarking med møbelvarehuset ILVA. Benchmarkingen har vist, at Icopal/Norge er 33 % mere effektive mht. plukning og administrativt arbejde på lagrene. Dette skyldes, at Icopal/Norge har en centraliseret lagerfunktion, bedre IT-understøttelse af processer og bedre lagerfaciliteter. Benchmarkingen har også vist, at transportomkostningerne i Norge kun er 25 % højere end i Danmark, selvom Norge er syv gange større end Danmark. Benchmarkingen med ILVA har vist, at en centraliseret lagerfunktion kan fungere i Danmark. Derudover kan det være fordelagtigt at lade flere fragtselskaber varetage leveringsopgaven, da ét selskab sjældent er godt til alle leveringstyper. Der er opstillet fire mulige løsninger for at forbedre Icopals logistiksystem. I løsningerne er fokuseret på at opnå en reduktion i intern transport, effektivisering på lagrene og tættere samarbejde med partnere, som er vurderet vigtige for at opnå den ønskede service og effektivitet. Der er også fokuseret på en centralisering for at få øget samarbejdet, øget kommunikationen og etableret en fælles Icopalkultur. Den valgte løsning foreslår en sammenlægning af to produktions- og lagerfaciliteter samt øget IT-understøttelse til at foretage præstationsmålinger og statistiske dataopsamlinger. Dette vil medføre en besparelse på 2,3 millioner kr. til transport om året og 2,1 millioner kr. om året fra effektiviseringen på lagrene. Derudover vil det medføre øget samarbejde og kommunikation og derigennem dannelsen af en fælles Icopalkultur.
Note English title: Development of logistic system for Icopal/Danmark
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 150
Keywords Logistics; Logistic Management
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187558    Original MXD