Beta 1


Title Produktionsanalyse hos Linex A/S
Author Jakobsen, Kim Stuhr
Collet, Peter Otto Johan
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Udgangspunktet for eksamensprojektet var en produktionsanalyse af plastvareproducenten Linex A/S og i den forbindelse at stille forslag til hvordan Linex kan gøres mere produktions- og økonomisk rentabel. Det var derfor opgaven at undersøge om Linex ved anvendelse af Lean kunne sænke sine omkostninger. I den forbindelse blev det også en del af opgaven at stå for en praktisk indførsel af 5S, et grundværktøj inden for Lean, designet til at holde orden og styr på værktøj, maskiner og procedurer på produktionsområdet. Undersøgelserne har taget udgangspunkt i Lean teori, hvor der er blevet anvendt Value Stream Mapping til at beskrive værdikæden hos Linex og i modeller for forandringsledelse til at beskrive 5S implementeringen. Rent praktisk har opgaven resulteret i, at vi i 3½ måned har arbejdet som konsulenter på Linex, hvor vi har deltaget i møder og fået frie hænder til at tale med de ansatte. Dette i forbindelse med opstarten af 5S, hvor vi har fungeret som undervisere og tovholdere på den indledende implementering. Derfor har vi fået et godt kendskab til, hvordan Linex er opbygget og fungerer i det daglige. Rapporten beskriver først Linex, og derefter beskrives og behandles data i relation til et teknisk perspektiv. Det tekniske perspektiv undersøger om der er potentiale i at indføre Lean på Linex. Herefter beskrives og behandles så hele det forandringsperspektiv, som har sat sit præg på hele projektforløbet. Forandringsperspektivet analyserer forandringsforløbet for at identificere de problemer der opstod i forbindelse med implementeringen. Produktionsanalysen viser, at der er store spild forbundet med den nuværende produktion, mens forandringsforløbsanalysen viste, at der problemer med forandringsparatheden i virksomheden pga. manglende nødvendighed, grundlæggende antagelser, som ikke stemmer overens med Lean koncepter, og i nogen grad vores manglende erfaring som forandringsagenter. Vores konklusion er, at Linex med fordel kan benytte Lean som et middel til at mindske deres omkostninger. For at gennemføre en så stor forandringsproces, som det vil være at indføre Lean, skal der tages højde for kulturen i virksomheden, sådan at medarbejder-inddragelsen sker gradvist. For det andet, skal ledelsen være klar til at udvide deres opfattelse af hvad rationel produktion er. For det tredje skal ledelsen være indstillet på, at forandringer koster, primært i form af at produktionen ikke kan køre på fuld kraft hele tiden i implementeringsfasen. En vigtig pointe i den forbindelse er, at ledelsen i højere grad skal deltage i selve forandringsprocessen, og ikke forvente, at de kan købe sig til det.
Note Danish title: Produktionsanalyse hos Linex
Pages 149
Keywords Lean; Change management; 5S; Value stream mapping; Culture analysis
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187661    Original MXD