Beta 1


Title Kortlægning og optimering af arbejdsforhold for fysioterapeuter ved varmtvandsbassiner
Author Pedersen, Andreas Friis
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2005
Note English title: Danish title: Kortlægning og optimering af arbejdsforhold for fysioterapeuter ved varmtvandsbassiner
Pages 97
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187669    Original MXD