Beta 1


Title Flowoptimering af pakkecentret hos MalacoLeaf
Author Bønnelykke, Miriam
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract MalacoLeaf er den næststørste producent af sukkerkonfekture i Danmark. Hovedprodukterne er blandede slikposer som Godt&Blandet, Familieguf og Lakridskonfekt. Fordi hver pose indeholder mellem 3 og 10 forskellige sliktyper, er der et meget komplekst flow i den afdeling, hvor produkterne pakkes. Formålet med dette projekt var at optimere og simplificere flowet i pakkeriet. Udgangspunktet var en workshop, hvor produktionsledelsen fastslog, hvilke krav og ønsker der var til det fremtidige flow i pakkeriet. Den nuværende situation i pakkeriet blev vurderet i en række analyser. Først blev der lavet en problemanalyse, hvor de problemer, som var identificeret under workshoppen blev listet, hvorefter årsag og virkning for hvert problem blev identificeret. Endvidere blev der gennemført en indledende brainstorm, hvor nogle af de forslag, som blev nævnt under workshoppen, blev listet som mulige løsninger på de identificerede problemer. For at sikre at flowet blev optimeret under hensyntagen til de vigtigste varer, blev der lavet en ABC-analyse af varer i arbejde (VIA) og færdigvarer (FV). Via to ugentlige optællinger blev der lavet en analyse af det nuværende VIA-lager i pakkeriet. Analysen viste lagerets udvikling, og hvor store mængder et kommende VIA-lager skulle kunne rumme. Endelig blev der lavet en sammenligning af produktionsplanerne og den reelle produktion. Denne sammenligning viste, at under 50 % af den planlagte produktion blev produceret indenfor planlægningsperioden. I stedet blev der produceret andre produkter en oprindelig planlagt. Lean er en filosofi om optimering af flowet i en given forsyningskæde. Derfor blev der gennemført en række Lean-analyser af vareflowet i pakkeriet. Disse analyser viste imidlertid, at det ikke er muligt at gennemføre større Lean-forbedringer indenfor den valgte afgrænsning. Dette skyldes at seriestørrelserne og dermed VIA-lagerets størrelse i pakkeriet er fastlagt af de foregående produktionsled, som ligger udenfor afgrænsningen. En forbedring af flowet indenfor den valgte afgrænsning, vil således blive en suboptimering i forhold til forsyningskæden. Da ønsket fra MalacoLeaf fortsat var en flowoptimering afgrænset til pakkeriet, blev der foretaget en analyse af automatiseringspotentialet. Denne analyse viste, at et fuldautomatisk lagersystem med elektronisk datafangst ville kunne indkøbes og implementeres med en tilbagebetalingstid på 3 år og 2 måneder. I forhold til Lean-teorien er det er ikke hensigtsmæssigt, at foretage den nævnte suboptimering. Men som en reel problemstilling, hvor produktionsledelsen ønsker at foretage forbedringer indenfor eget beslutningsområde, er det ikke ualmindeligt at foretage en sådan suboptimering.
Note English title: Flow Optimization of the Packing Center at MalacoLeaf
Pages 50
Keywords LEAN Manufacturing; Automization
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187670    Original MXD