Beta 1


Title Udvikling og konfigurering af systemprodukt hos Rockfon
Author Hedegaard-Jensen, Lise Sigtenborg
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract I dette projekt ses på mulighederne for produktkonfigurering af systemproduktet FUSION, og hvordan konfigureringen kan hjælpe FUSION på vej mod at blive en egentlig systemleverance. FUSION er en samlet loftløsning, hvor komponenter fra lysproducenten Louis Poulsen og ventilationsproducenten Lindab, er integreret i loftfladen, der sælges af Rockfon. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en konfigurator-prototype, der viser, hvordan konfigureringen kan være med til at samle viden omkring konceptet og virke som et fælles salgsredskab. I rapportens diskuteres, hvordan systemleverancer kan være med til at effektivisere byggeriet, og teorien bag systemprodukter og systemleverancer gennemgås. Det kan konstateres, at der i forbindelse med konfigureringen af en systemleverance er nogle ekstra problemstillinger, der skal tages højde for, i form af ejerforhold og ansvarsfordeling, i forhold til en konfigurering af et traditionelt produkt. For FUSION-konceptet er det undersøgt, i hvilke forretningsprocesområder konfiguratoren kan gøre mest gavn. Salgs- og tilbudsprocessen er blevet udvalgt, og der er for dette område identificeret to grupper af potentielle brugere; sælgere og kunder (arkitekterne). I dette projekt er der fokuseret på en konfigurator med arkitekten som den primære bruger. På baggrund af dette valg er der udført en undersøgelse af potentielle konfigureringsprogrammer, der både kan opfylde krav fra arkitektens side om at være et stærkt visuelt værktøj, samtidig med at der findes en fornuftig logisk konfigureringskerne. Det udvalgte konfigureringsprogram, VirtuBuild, er brugt ved implementeringen af konfigurator-prototypen, og det er efterfølgende vist, at det ved videreudvikling af konfiguratoren, bør være muligt at tilfredsstille både sælgerens og arkitektens ønsker. I rapporten beskrives, hvordan der har været problemer med opbygningen af den grundlæggende loftstruktur ved implementering af konfiguratoren, og at denne opbygning bør ændres ved et videre arbejde med konfiguratoren. Det er dog alligevel lykkedes at få udarbejdet en velfungerende prototype, der udover at give mulighed for sammensætning af loft-, lys- og ventilationskomponenter efter gældende regler, også kan give information om lovkrav til lys- og ventilationsmængde, og fortælle hvorvidt kravene er overholdt. Der er yderligere lavet undersøgelse af muligheden for integration med eksterne beregningssystemer, og det kan konstateres, at der er gode muligheder for en sådan løsning. Det kan konstateres, at FUSION-partnerne kan opnå store fordele ved produktkonfigurering både til vidensdeling og som et fælles salgsværktøj. En økonomisk analyse viser dog, at en investering i et konfigureringssystem vil være stor i forhold til den nuværende omsætning, og det kan derfor konkluderes at en investering i et sådan system kun kan anbefales, hvis det forventes, at salget, bl.a. med hjælp fra konfigureringssystemet, vil vokse betydeligt.
Note Danish title: Udvikling og konfigurering af systemprodukt hos Rockfon
Pages 103
Keywords System product; Visual configuration; Construction Industry; Mass Customization; system delivery
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187672    Original MXD