Beta 1


Title Motivation i en organisatorisk ændringsproces i Tårnby kommunes teknisk forvaltning
Author Leidecker, Louise
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Formålet med dette speciale er, at undersøge motivation i en forandringsledelsesproces. Specialet behandler, hvordan en mellemleder i en topstyret organisation kan gennemføre en organisatorisk omlægning så medarbejdernes arbejdsmæssige motivation styrkes. Teknisk forvaltning i Tårnby kommune er anvendt som casestudie, med kvalitative forskningsinterview som den empiriske metode. Specialets teoretiske grundlag omfatter en systemteoretisk, arbejdsteoretisk og socialpsykologisk tilgang til motivation, samt forandringsledelsesparadigmer. Kognitive kort, som er det primære værktøj fra SODA (Strategic Options Development Analysis) metoden, er anvendt som analytisk metode til strukturering af de indsamlede intervíewdata.
Note Danish title: Motivation og ledelse
Pages 110
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187729    Original MXD