Beta 1


Title Bestemmelse af kuldioxids opløselighed i glycol/vand blandinger med natriumhydroxid
Author Jensen, Lise Thorlund (Center for Phase Equilibria and Separation Processes, Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (Center for Phase Equilibria and Separation Processes, Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Fosbøl, Philip Loldrup (Center for Phase Equilibria and Separation Processes, Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2006
Abstract Der tilsættes glycol til naturgassen i offshore gas-rørledningerne for at hindre dannelse af gashydrater. Naturgassen indeholder kuldioxid, som absorberes og omdannes til kulsyre i det kondenserede vand, hvorved et korrosivt miljø skabes i gas-rørledningerne (sweet corrosion). Natriumhydroxid (NaOH) tilsættes for at hæve pH og derved reducere korrosionen. Det er endnu ukendt, hvorledes glycol (henholdsvis monoethylenglycol, MEG og diethylenglycol, DEG) og NaOH tilsammen påvirker kuldioxids opløselighed i vand og derved korrosionen. I dette projekt anvendes en transportabel mini PVT celle til at bestemme boblepunktstrykket af CO2 i henholdsvis MEG/vand og DEG/vand blandinger tilsat NaOH eller KOH. Temperatur- og trykforholdene varieres mellem henholdsvis 20 - 50°C og 0,1 - 5 bar partialtryk af CO2 for at simulere forholdene i gas-rørledningerne
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 188372    Original MXD