Beta 1


Title Optimering af logistik på Fredericia Havn : fortrolig
Author Hansen, Jan
Hansen, Søren Walmar
Supervisor Jacobsen, Peter (Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2006
Abstract Denne rapport er resultatet af en undersøgelse af logistikken på Fredericia Havn. Projektets hovedformål er at undersøge og klarlægge logistikken ved losning af bulk carriers der medbringer foderstoffer fra Argentina. Til analysen af de faktiske forhold for losseoperation har der været anvendt teorier inden for produktionsstyring og logistik. Ved hjælp af en simuleringsmodel har det været muligt at lave en kopi af losseoperationen, hvor det har været muligt at finde problemer og flaskehalse ved den nuværende situation for losseoperationen. Ved at ændre på bestemte handlingsvariable i modellen, har det været muligt at simulere eventuelle forbedringer, hvor der primært har været fokus på en reducering af den samlede lossetid samt omkostningerne. Der er foruden for den nuværende situation også udarbejdet en simuleringsmodel, hvor der opføres en terminal på havnen, der i praksis vil fungere som et stort lager for diverse varetyper.
Pages 140
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2009-02-10    Source: dtu    ID: 189807    Original MXD