Beta 1


Title Operational planlægning i forbindelse med jernbanedrift
Author Madsen, Nadia Lyngaa
Møller, Tove
Supervisor Larsen, Jesper (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2006
Abstract I projektet er udviklet en prototype på et beslutningsstøttesystem (BSS), engelsk: decision support system (DSS), der kan bruges til at hjælpe driftsledere med at træne beslutninger i forstyrrede situationer i togtrafikken. Det er gennem samtaler erfaret, at driftslederne hos DSB baserer deres valg ud fra erfaring og simple værktøjer. Prototypen er udviklet som en dynamisk diskret deterministisk simuleringsmodel i programmet Arena. Det er dog muligt at ændre modellen til en stokastisk simuleringsmodel, ved at indlæse forsinkelsesfordelinger. Simuleringsmodellen indlæser originale køreplaner, materielomløbsplaner samt lokoførerturplaner, alle modtaget fra DSB. Da simulering ikke giver en løsning, men kan vise effekten af en valgt løsning, implementeres der i projektet otte genopretningsmetoder, der kan bruges til at rette op på forstyrrelser. Metodernes funktionalitet måles ud fra rettidighed og pålidelighed i systemet. Under simuleringen er det muligt at få udskrevet advarsler, til både skærm og en fil, når en forstyrrelse opstår. Advarslerne skrives ud i et skema, med oplysninger om hvilke tog, der er forsinket samt hvilke bindinger disse tog har. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger, der ønskes udskrevet til advarselsskemaet, så dette kan tilpasses den enkelte bruger. Advarselsskemaet kan bruges til at opdage og håndtere forsinkelser inden disse spredes i systemet. Advarselsskemaet kan derfor betragtes som et første skridt mod et egentligt BSS. Modellen agerer som forventet, og genopretningsmetoderne har vist sig at give gode resultater i forstyrrede situationer. Advarselsskemaet har vist sig at væe et nyttigt hjælpeværktøj i en driftsleders arbejde.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 181
Fulltext
Original PDF imm4444.pdf (1.09 MB)
Admin Creation date: 2006-10-06    Update date: 2012-12-18    Source: dtu    ID: 191654    Original MXD