Beta 1


Title Automatisk cropping udstyr til fabrikation af mikro emner
Author Dolriis, Jakob Duus
Holstein, Jakob Viggo (Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Eriksen, Rasmus Solmer (Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Hansen, Hans Nørgaard (Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Arentoft, Mogens (Institute for Product Development, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2007
Abstract Dette projekt er en del af et større EU projekt ved navn Masmicro. Ideen bag Masmicro er at etablere ny viden indenfor produktion af mikro komponenter. Formålet med dette projekt er at automatiserer fremstillingen af udgangsemner til videre koldflydning. Fordelen ved koldflydning er utrolig høj produktivitet og minimalt materiale spild. Udgangsemnemaskinen er konstrueret med fokus på fleksibilitet. Længden på emnerne kan derfor ændres uden at adskille maskinen, og diameteren af emnerne kan ændres ved udskifte de to værktøjsholdere. De anvendte snitbøsninger er modificerede borebøsninger, hvilket betyder at de hurtigt og billigt kan skaffes fra ekstern leverandør i de ønskede mål. Der er foretaget dybdegående beregninger på alle implicerede maskinelementer, som indgår i konstruktionen, for således at sikre holdbarhed og funktionalitet. Til alle maskinelementer er der udarbejdet arbejdstegninger. For at vurdere maskinen, er et udpluk af emnerne (50 stk.) blevet vejet, og maskinens kapabilitet udregnet og sammenlignet med standarderne. Vurdering viste at maskinen kan lave udgangsemner af høj kvalitet, men at der brug for videre arbejde med henblik på at sænke mængden af fejlproducerede emner. For at sammenligne koldflydningsprocessen med den eksisterende proces; spåntagning, Er der opstillet et økonomisk estimat, som også skildrer omkostningerne til udgangsemne-produktionen set i forhold til den samlede produktion.
Pages 75
Fulltext
Original PDF Samlet_rap_04012007.pdf (1.79 MB)
Admin Creation date: 2007-01-17    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 194359    Original MXD